Aktualizowane: 11.  04.  2021 r.

 

NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

 

Dziś, w Święto Miłosierdzia Bożego rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.

Z racji dzisiejszego Święta, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, a więc: przyjęcie Komunii św., brak przywiązania nawet do grzechu lekkiego oraz modlitwy: wierzę w Boga, Ojcze nasz i dowolna modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego Franciszka.

Po południu o godz. 15.00, koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza św. i zmiana tajemnic różańcowych. 

Składka dzisiejsza przeznaczona jest na Caritas diecezji.

 

2. Dzisiejsza niedziela, jest świętem patronalnym Caritas.

Dziękujemy parafialnemu Caritas za wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz potrzebujących pomocy parafian. Bóg zapłać.

Rozpoczynając Tydzień Miłosierdzia pamiętajmy o przesłaniu Św. Jana Pawła II, który mówił, by mieć „wyobraźnie miłosierdzia”.

Zwłaszcza teraz, dostrzegajmy obok siebie, potrzebujących różnorakiej pomocy.

 

3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, nadal obowiązuje w kościele  limit miejsc oraz dystans między wiernymi, a także obowiązek zakrywania ust i nosa. Prosimy, o zastosowanie się do przepisów państwowych.

 

4. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XIII Tydzień Biblijny, którego hasłem są Jezusowe słowa: Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi nie będzie łakną, a kto we Mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35).

 W niedzielę Biblijną będzie miało miejsce Piąte Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

 

5. Dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli ofiarę na potrzeby parafii. Zebrano 4540 zł. Bóg zapłać.

 

6. Pod chórem i przy ambonie, wyłożone są maseczki. Jest to dar od władz wojewódzkich, przywieziony przez Strażaków.

Prosimy zabierać po jednym opakowaniu.

 

7. Wojewódzkie Biuro Spisowe informuje, że od 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Spis ten jest obowiązkowy. Prosimy o zainteresowanie się tym wydarzeniem i dokonanie spisu.

 

8. Siostry Prezentki prowadzą rekrutację do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Szczegóły na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

 

9. W kiosku parafialnym jest prasa katolicka. Zachęcamy do jej nabywania i czytania.

 

10. Parafianom i gościom, życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

 

 

 

Aktualizowane:11. 04. 2021 r.